۲۴۷ فقره استاندارد ملی در سال ۱۴۰۲ تدوین، تجدید نظر و بازنگری شد

مجید حیدریان، مدیر کل استاندارد استان سمنان گفت: ۲۴۷ فقره استاندارد ملی درسال ۱۴۰۲توسط کارشناسان این حوزه در استان مورد تدوین، تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت.

۲۴۷ فقره استاندارد ملی در سال ۱۴۰۲  تدوین، تجدید نظر و بازنگری شد

به گزارش ادفروت استان سمنان ،حیدریان با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و متولی قانونی در کشور مسئولیت تدوین و نشر استانداردها را بر عهده دارد، بیان کرد: ۲۴۷ فقره استاندارد ملی درسال ۱۴۰۲توسط کارشناسان استاندارد تدوین، تجدید نظر و بازنگری شده و به عنوان سند ملی در پورتال اداره کل و پورتال سازمان ملی استاندارد ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی افزود: استانداردهای تدوین و تجدید نظر شده در زمینه‌های خدمات، فناوری اطلاعات، اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها، مدیریت کیفیت انجام گرفته است.

حیدریان افزود: بررسی استانداردهایی که پنج سال از تدوین آن‌ها گذشته است از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است و بازنگری آن‌ها به طور مداوم انجام می‌گیرد و بر همین اساس و طبق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲، بازنگری ۲۰۰ استاندارد ملی در دستور کار این اداره کل قرار داشت که با تلاش کارشناسان در سال ۱۴۰۲ با انجام ۲۴۷ مورد بازنگری شاهد تحقق ۱۱۸ درصدی در این حوزه بودیم.

حیدریان با اشاره به اینکه هدف از تدوین و بازنگری استانداردهای ملی به‌روزرسانی و ارتقا کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه می‌باشد خاطر نشان کرد: بازنگری‌های انجام شده در زمینه‌هایی همچون پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، خوراک و فرآورده های کشاورزی، بیولوژی و میکروبیولوژی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر و بسته بندی می‌باشد.