شکست سنگینی را در غزه متحمل شدیم

ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در اظهار نظری اذعان کرد که این رژیم شکست سنگینی را در غزه متحمل شده است.

شکست سنگینی را در غزه متحمل شدیم