روایت باقری از رایزنی اخیرش با وزیر خارجه طالبان

علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «مولوی امیرخان متقی» وزیر خارجه طالبان به صورت تلفنی رایزنی و گفتگو کرد.

روایت باقری از رایزنی اخیرش با وزیر خارجه طالبان