ببینید | اولین تصاویر از اسکورت دونالد ترامپ در مسیر استودیوی CNN

اولین تصاویر از اسکورت دونالد ترامپ در مسیر استودیوی CNN را ببینید. / CNN

ببینید | اولین تصاویر از اسکورت دونالد ترامپ در مسیر استودیوی CNN